x

Bilecik İcra avukatı olarak icra hukuku alanında müvekkillerimize her zaman en etkili sonucu verebilmek adına bu zamana kadar edindiğimiz bilgi  ve tecrübeye dayalı yardımlarda bulunuyoruz. İcra hukuku 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre düzenlenmiş olup, icra mahkemeleri ve ceza mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Borçlu ve alacaklı arasında orta yol bulunmadığı ve borçlunun borçlarını zamanında ödemediği noktada alacaklı elindeki belgelere dayanarak borçludan icra hukuku aracılığı ile alacaklarını talep edebilir.

İcra hukuku Ne iş Yapar ?

İcra mahkemeleri gerekli işlemler sonrası borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlıklarına el koyabilir, bunların satışını gerçekleştirerek alacaklının mağduriyetinin giderilmesi noktasında yardımcı olur. Aynı zamanda menkul telimi, gayrimenkul tahliyesi, irtifak haklarının yerine getirilmesi gibi konularda da görev alabilmektedir.

İcra Takibini kendim Yapabilir miyim ?

Evet icra takibini kendiniz sağlayabilirsiniz, fakat bu işlemlerde belirli prosedürler olduğu için bunları doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İcra hukuku alanında üç tür icra takibi bulunmaktadır.

1- Kombiyo Senedine dayanan
2- İlamlı İcra Takibi
3- İlamsız İcra Takibi

Bilecik İcra Avukatı olarak vermiş olduğumuz hizmetler ise ;

* İcra takipleri ile ilgili icra mahkemelerinde icra ceza ve hukukuna yönelik işlemlerin açılımı, yürütülmesi
* İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
* İcra müdürlükleri nezdinde alacaklı ve borçlu vekili sıfatı ile icra işlemlerinin takibi
* İstihkak davaları
* İpoteğin paraya çevrilmesi
* Menfi tespit ve istirdat davaları
* İcra takiplerine karşı, imzaya veya borca itiraz davaları

İcra hukuku alanında açılmış veya açılacak olan davalarınız da yardım almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın