Eskişehir İcra Avukatı

Eskişehir icra avukatı ekibimiz ile icra dosyalarınızda sizlere yardımcı oluyoruz. İcra hukuku genel icra mahkemeleri ve ceza mahkemeleri tarafından yürütülmektedir.Alacak tahsili, ihtiyati haciz , satış ve alacak takibi konularında çalışmaktayız.

İcra hukuku borçlunun borçlarını ödemediği noktalarda taşınır veya taşınmaz mal varlıklarına el koyarak alacaklının alacaklarını tahsil etmesi konusunda yardımcı olan hukuk dalıdır. İcra hukuku sadece maddisel ( para ) konulara bakmaz, aynı şekilde ; menkul teslimi, irtifak haklarının yerine getirilmesi, gayrimenkul tahliyesi gibi farklı konularda da görev almaktadır.

İcra takibi için avukata ihtiyaç var mıdır ?

Hukukun hiç bir alanında özel olarak avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Fakat icra avukatları sizlere edindikleri bilgi ve tecrübeye dayanarak konular hakkında bilgilendirebilir, hukuki süreçte sizlere yardımcı olabilir. Hukuk alanında her türlü konuda belirli prosedürler yer almaktadır. İşlemler bu süreçlere göre ilerleyeceği için avukatlardan yardım almanızda fayda olacaktır.

Kaç tür icra takibi vardır ?

İcra Hukuku içerisinde 3 çeşit icra takibi bulunmaktadır.

– İlamlı İcra Takibi ( Mahkeme kararı ile )
– İlamsız İcra Takibi ( Senet veya benzeri belgelere dayalı )
– Kombiyo senedine dayanan icra takibi ( Çek, Poliçe, Bono vb.)

İcra takibi başlatılmadan önce hangi türde icra takibi açacağınıza karar vermelisiniz.

Eskişehir İcra Avukatı olarak Verdiğimiz Hizmetler ;

* İcra takipleri ile ilgili icra mahkemelerinde icra ceza ve hukukuna yönelik işlemlerin açılımı, yürütülmesi
* İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
* İcra müdürlükleri nezdinde alacaklı ve borçlu vekili sıfatı ile icra işlemlerinin takibi
* İstihkak davaları
* İpoteğin paraya çevrilmesi
* Menfi tespit ve istirdat davaları
* İcra takiplerine karşı, imzaya veya borca itiraz davaları
* Taahhüdü ihlal davaları
*Konut, site, apartman aidat alacakları ile kira alacaklarının ve diğer her türlü alacağın tahsili
* Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

Sizde avukatlarımızdan destek almak isterseniz, açılmış veya açmayı düşündüğünüz davalarınız da yardım alabilirsiniz.

Avukata Soru Sor !

    Ziyaretçi Yorumları

    Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

    Bize Ulaşın