Odunpazarı icra avukatı

Ülkemizde alacak takibi ve tahsili icra müdürlükleri ve genel icra mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Borçlu ve alacaklı ilişkisi içerisinde borçlu borçlarını vermemesi durumunda alacaklı, alacaklarına ulaşmak amacıyla icra takibi açabilmektedir.Bu sürecin başlatılması takibi ve gerekli işlemlerin yapılması büyük ölçüde önemlidir. Odunpazarı icra avukatı olarak ofisimizde icra hukuku anlamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır ;

* İcra takipleri ile ilgili icra mahkemelerinde icra ceza ve hukukuna yönelik işlemlerin açılımı, yürütülmesi
* İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
* İcra müdürlükleri nezdinde alacaklı ve borçlu vekili sıfatı ile icra işlemlerinin takibi
* İstihkak davaları
* İpoteğin paraya çevrilmesi
* Menfi tespit ve istirdat davaları
* İcra takiplerine karşı, imzaya veya borca itiraz davaları

İcra hukuku 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Borçlu ile alacaklı arasında ; borcunu ödemeyen borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlıklarına el konularak alacaklının veya alacaklıların alacaklarını karşılamasını konu alan hukuk dalıdır. Aynı zamanda ; menkul teslimi, gayrimenkul tahliyesi, irtifak haklarının yerine getirilmesi, bir işin yapılması veya yapılmaması gibi farklı konularda da görev alabilmektedir.

İcra Takibi Nasıl Açılır ?

İcra takibini başlatmak için bir takım prosedürleri yerine getirmek gerekmektedir. İcra takibinin başlatılması için öncelikle hangi takip türünde başlatılacağı belirlenmektedir. 3 tür icra takibi vardır ;

1- İlamlı İcra Takibi ( Mahkeme kararına dayanılarak açılan takipler )
2- Kombiyo senedine dayanan icra takibi ( Çek, poliçe, bono vb.)
3 -İlamsız İcra Takibi ( Senet, Sözleşme vs. belgelere dayanılarak açılan icra takibi )

İcra takibinin türüne göre hazırlayacağınız belgeler ile ödeme emri ve takip taleplerinin hazırlanarak ; İcra tevzi bürosunun alacak miktarına göre belirlenecek harç tutarını ödeyerek , tevzi bürosunun sizi yönlendireceği icra müdürlüğü ile borçluya ödeme emrinin gönderilmesi için gerekli işlemleri sağlayacaksınız.Borçlu bu noktada itirazda bulunmaz ve borçlu borcunu ödemez ise İcra takibi kesinleşmiş olacaktır.

Not: Bir tanıdığınıza vekalet vererek İcra davası başlatılması mümkün değildir. Sadece Avukatlara vekalet verilerek icra davaları başlatılabilir.

İcra Takibinde Avukatın Önemi ?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere İcra ve İflas hukuku kritik öneme sahiptir bu yüzden bireyler her ne kadar icra takibi işlemlerini kendileri de yürütebiliyor olsa da takiplerin hatasız ve daha hızlı gerçekleşmesi amacı ile aynı zamanda hukuki sürece ilişkin vereceği bilgiler nedeni ile avukatlardan destek almanızda oldukça fayda olacaktır.

Eskişehir icra avukatı olarak sizlere açılacak veya açılmış icra davalarınızda yardımcı olabiliriz.

Avukata Soru Sor !

    Ziyaretçi Yorumları

    Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

    Bize Ulaşın